Neo Consulting Service Co., Ltd.     䉑镢͠髑ŵԩ્ìǔʠᑴ

Accounting Consulting and Services.

麃ԋ҃              Our Managements

㊁唡Ő㈖⼯span>

· ࡒȳՂ僺ѳ巒⃊ͺ� K҇Է’ő¸ÃHҊ켯span>

· 䋒ø؃躑䵠ʒꑭK҇Է’őƒҁዧ

· 銍᭪ՃѺ͹حҵ(࠷Ȥ鼯span>

ʺ㳬㹡҃璹

· 2547 绑躑Ⴣa҃䋒à䉑镢͠髍ŵԩ덃쇔ʠᑴ

· 2542 砼/span>2547  ち҃䋒à䉑땠͊͠ ᑴ

· 2539 砼/span>2542  ち҃䋒à䉑፤ऒ唩⫅٪Ѩ蓡Ѵ

· 2537 砼/span>2539  ち҃䋒à䉑땠͊͠ ᑴ

· 2532 砼/span>2537  鍓⡒ý蒂� 䉑♹ԠNJᅹਓ䠨KҪ쯳pan>

· 2529 砼/span>2532  ਩ҋⷕ赃Ǩʍ⇘⊺Ôɑः׍ਃԭ․젨ӡѴ

· 2525 砼/span>2529  骨ǂ銍᭪ՠ䉑ाՠͧhՠ灒ìǔ꘸ՠᑴ

 

             㹢畨璹Ἱ㇨ʍ᭪բͧ䉑ाՠͧhՠ灒ìǔ꘸ՠᑴ 䴩Uʺ㳬⹡҃稊ͺ�㹸؃苅҂ࠀન蘃踹Ҥ҃, 㡔赊ҋぬ 㡔甹鋅ѡᾂ쬠㡔㧡Á, 㡔㧾’妮bsp; ⴂř钊臹˹֨㐡ͺ炼/span>

- ⤒àKҹਓ䠨KҪ쯳pan>

- 䉑ຍìŕ肘ፃ젨ӡѴ (KҪ쯳pan>

- 䉑甹鋅ѡᾂ젤⍠Ǎì烑ʵ젨ӡѴ

- 䉑甹鋅ѡᾂ젤ôԵ竔̓젤酂젨ӡѴ

- ⃧⺒ŠྪàǪ

- ⃧⺒Š賒瑡ɬ

- ⃧⺒Š`ˊѡ쯳pan>

- ⃧Ⴡ ྃʫԠ鷬

- 䉑꒧頠ํÑŠፊ᫁堨ӡѴ

- 䉑瑧ᡩǠᑴ

            

             㹢畨໧詒˹钷ը稊ͺ£�Ôɑः׍ਃԭ․젨ӡѴ 䴩빩ҷը稊ͺ䉑頤×ͷը໧胡Ԩࠀ⃧鍒˒ÊѵǬ  㡔窤è ᅐ㡔⃬`ŕ邧ʑ즮bsp; 큒䴩빩ҷըǒ຺�㋩꺃ԉѷ㹠獠໧胡Ԩ͘⋡Ã|Ŕ軡ó젅թ§ʑ젡荹訐©҂Rᅴ钹�ᅐ㠧Թ纃ԉѷ ™NJਓ䠨KҪ࠴ԁ荺ÔɑꂒyӢਓ䠫֨맹䉑臁郐ˇ蒧 ᅐ訁䉑♹ԠNJࢴƒѺ䪍钹�駋t纃ԉѷ㹠獺Ôɑ♹ԠNJᅹ૖见շѩᴠ8 䉑ⴂ�Ѵ纡҃৔灢ͧ䉑頤×ͷѩᴠྗ荊觵Œ呡ᾂ졋觻Ð෈䷂

Job Title:              ち҃ (Director)

E-mail:                  sut@neoconsultingservice.com

Employee Name :              ʘ࠵烾Ѳ殢sp;

                                                   Suthee  Techavoraphattana

Phone:                    0-2236-8415   ext.  203

㊘殢sp; ൪ЇþѲ젡Ãa҃

䉑镢͠髑ŵԩ્ìǔʠᑴ

Our Director,  Khun  Suthee T.

Qualifications:

· Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University.

· Bachelor of Business Administration, Major in Accounting, Ramkamkheang University.

· Certified Public Accountant (Thailand)

Working Experience:

· 2004 up to present, Director of Neo Consulting Service Co., Ltd.

· 1999 up to 2004, Director of C A S Co., Ltd.

· 1996 up to 1999, Managing Director of Accounting Solution Co., Ltd.

· 1994 up to 1996, Managing Director of CAS Co., Ltd.

· 1989 up to 1994, Accounting Controller of Univest Land Public Co., Ltd.

· 1986 up 1989, Senior Internal Audit  of Charoen Pokaphan Group Co., Ltd.

· 1982 up to 1986, Assistant manager of Peat Marwick Suthee Co., Ltd.

Audit Experience:

· First Bangkok City Bank Public Co., Ltd.

· Beri Juker Public Co., Ltd.

· Thai Over Sea Trust Securities Co., Ltd.

· Petcharavat Hospital

· Kruna Pituk Hospital

· MaheSuk Hospiyal

· President Hotel

· Bangchan General Assembly Co., Ltd.

· Wang Kheaw Co., Ltd.

· Poonsub Can Co., Ltd.

· Thai Pipe Industry Co., Ltd.

· Singapore Trang (1992) Co., Ltd.

· Poonsub Steel Work Press Co., Ltd.

· Yunhi Mini Factory Co., Ltd.

System Design Experience:

· E PC Transportation International Co., Ltd.

· White Inter Transport Co., Ltd.

· Mahachai Chemical Co., Ltd.

Consulting Experience:

· The Best Motoe Leasing Co., Ltd.

· Silic Group Co., Ltd.

· SIC Co., Ltd.

· EVA Manufacturing Co., Ltd.

· Global Net Co., Ltd.

· Con State Co., Ltd.

· Real Estate Co., Ltd.

· Asia Kam Marketing Co., Ltd.

· Pew Tip International Co., Ltd.

· Pew Tip Fertilizer Co., Ltd.

· Real House Co., Ltd.

· IC Motor Co., Ltd.

· Ital Car Co., Ltd.

· Univest Land Public Co., Ltd.

· Oriental Copper Co., Ltd.

Home | Lines of Service | Our Clients | Our Managements | About Us | Contact Us

                                  Powered by RoyalSoft.   All rights are reserved.

【丰胸产品】但是传统制作的酒酿蛋工艺复杂,古老落后,效果缓慢且不集中粉嫩公主酒酿蛋,长期食用还易长胖,所以并没有被广泛流传。我喝的酒酿蛋丰胸丰胸产品是粉嫩公主酒酿蛋金奖销售周媛提供的酒酿蛋。周媛的酒酿蛋是在传统酒酿蛋的基础上改良的,加入了泰国野葛根丰胸圣品丰胸方法,效果较之传统酒酿蛋好三倍不止,并且只针对胸部发育,不长胖丰胸最快方法